Open Topografie Nederland

Galerie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Zo'n 400 bronhouders zijn druk bezig de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie te voltooien. Conform Overheidsbeleid wordt dit open geodata. De experts van NLExtract.nl converteren de brondata naar PostGIS formaat; dat maakt de BGT werkbaar in QGIS (zie NLExtract voor de BGT PostGIS bestanden). Jan-Willem van Aalst heeft in de lijn van OpenTopo.nl een visualisatie van de BGT ontworpen. Deze pagina is een galerie van OpenTopo BGT visualisaties. Deze visualisaties tonen naast BGT data ook gegevens uit AHN (schaduwreliëf, BAG (panden, huisnummers, ligplaatsen), BRK (perceelgrenzen), BRT/Top10NL (hoogbouw, gaten waar nog geen BGT is) en OpenStreetMap (wegenlabels, eenrichtingverkeer, snelheidsaanduidingen, winkel-aanduidingen, huizenlabels, toeristische punten) data. De meerwaarde van open geodata zit immers vooral in het combineren en verrijken ervan.


BGT beschikbaarheid in PDOK, huidige stand


BGT Plustopografie beschikbaar in PDOK, stand per 1 mei 2018


Centrumkaarten per december 2017:


Disclaimer

De kaartbladen van de Open Topografie Nederland zijn met grote zorg samengesteld. Alle gebruikte bronbestanden zijn van hoge kwaliteit. Desondanks kunnen de kaarten onjuistheden bevatten. Aan deze kaartbladen kunnen geen rechten worden ontleend. De kaartmaker kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over eventuele schade opgelopen door het gebruik van deze kaartbladen.

Alle gebruikte bronnen zijn officieel open geodata. Mocht u desondanks menen dat er sprake is van copyright schending, neemt u dan contact op met de kaartmaker, Jan-Willem van Aalst.


De Geoportaalpagina bevat meer cartografie van Jan-Willem van Aalst van Imergis.