Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Geografische open-data GIS bestanden

Om deze bestanden te gebruiken is een GIS applicatie nodig die ESRI Shapefiles kan tonen. De shapefiles in onderstaande lijst zijn actueel per 1 juli 2018 tenzij anders vermeld. Deze shapefiles zijn in principe UTF-8 tekstgecodeerd en hanteren RD (EPSG:28992) als coördinaatstelsel. ! Let op, de bestanden van grenzen hanteren WIN1252 als tekstcodering.
Deze bestanden zijn open data onder CC-BY licentie, wat neerkomt op "bronvermelding". Bij gebruik van deze datasets op kaartbeelden dient de bronvermelding als volgt te worden opgenomen: "Bron: [bron], CC-BY [bronhouder]" waarbij [bron] staat voor de vermelde bron, dus "BRT" (="Top10NL"), "BAG", "BRK", "OSM", "PRK", "NWB", "Antenneregister", enz. De [bronhouder] staat meestal ook vermeld. Voor BRT(/Top10NL), BAG en BRK is dat het Kadaster. Voor NWB is dat Rijkswaterstaat. Voor OSM data is dat de "OpenStreetMap Contributors". Bij twijfel, stuur een e-mail.
 
Grenzen/vlakken

Infrastructuur/lijnen
Objecten/punten
Stijlbestanden voor PostGIS OpenTopo bronnen
Grenzen Politie Basisteams? Graag eerst even melden bij de Dienst Geo van de Nationale Politie.

Disclaimer: Deze datasets zijn met grote zorg samengesteld. Alle gebruikte bronbestanden zijn van hoge kwaliteit. Desondanks kunnen de kaarten onjuistheden bevatten. Aan deze kaartbladen kunnen geen rechten worden ontleend. De kaartmaker kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over eventuele schade opgelopen door het gebruik van deze data.

Alle gebruikte bronnen zijn officieel open geodata. Mocht u desondanks menen dat er sprake is van copyright schending, neemt u dan contact op met de kaartmaker, Jan-Willem van Aalst
.

Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intu´tief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2018-07-15: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2018-07-02: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R06 (juni 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-04-30: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R04 (april 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-02-25: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2017-12-29: De Ketenpartner kaarten 2018 en regiokaarten 2018 zijn beschikbaar.
 
2017-12-21: De Gemeentegrenzen 2018 zijn beschikbaar, zowel met als zonder watergrenzen.
 
2017-12-08: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R11 (november 2017).
 
2017-12-02: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie november 2017. Met grenzen per 2018!
 
2017-11-19: Veel Imergis open geo-datasets zijn nu bijgewerkt naar situatie november 2017.
 
2017-09-29: De kaarten van de bebouwde kommen zijn nu bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-09-29: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R09 (september 2017).