Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Contact opnemen met Imergis Organisatiebloei

Jan-Willem van AalstIndien u contact wilt opnemen met Jan-Willem van Aalst van Imergis Organisatiebloei, dan kan dat als volgt:

Imergis op Linkedin Volg Jan-Willem op Linkedin.

Imergis op Twitter Volg Jan-Willem op Twitter via janwillemvaalst.U kunt desgewenst het C.V. van Jan-Willem van Aalst toegestuurd krijgen, alsmede een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening van Imergis Organisatiebloei.
 


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intu´tief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2017-09-29: De kaarten van de bebouwde kommen zijn nu bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-09-29: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R09 (september 2017).
 
2017-09-28: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-07-18: De Imergis geo overzichtspagina bevat nu ook lijsten van BAG woonplaatsen en BRT bebouwde kommen, peildatum 2017-R06 (juni 2017).
 
2017-07-01: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R06 (juni 2017).
 
2017-06-27: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie juni 2017.
 
2017-06-25: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie juni 2017.
 
2017-01-01: Kaarten van regio's en ketenpartners zijn bijgewerkt naar situatie 2017.
 
2016-11-25: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2016-R11.
 
2016-10-12: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie oktober 2016.
 
2016-10-09: De 2016-R09 release van www.opentopo.nl is live! Situatie per september 2016.