Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Imergis kaarten: Gemeenten, Provincies, Regio's (2018)

Imergis kaartdeel

U kunt op deze pagina rasterkaarten downloaden van de gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, politie-eenheden en omgevingsdiensten. Veel van deze kaarten worden ook gebruikt op de Nederlandse Wikipedia pagina's over de provincies en de de Veiligheidsregio's. Op het gebruik van de kaarten rust een Creative Commons CC-BY licensie. Dat betekent dat de kaarten mogen worden gebruikt en verspreid, met bronvermelding: "Bron: Jan-Willem van Aalst — www.imergis.nl". De kaarten worden jaarlijks bijgewerkt. Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend. Zoekt u een maatwerkkaart, e-mail dan Jan-Willem van Aalst.


Algemeen
 
Gemeenten Gem. 2018 (.png) Gem. 2018 groot (.svg)
Gemeentenkaart als A1 print? Mail uitgeverij 12Provinciën.
 
Nederland op
3 pixels/km, 6 pixels/km, 12 pixels/km, 25 pixels/km.
Provinciekaarten, 2018
 
ProvincieKaart
Prov. Groningen Kaart
Prov. Fryslân (Friesland) Kaart
Prov. Drenthe Kaart
Prov. Overijssel Kaart
Prov. Gelderland Kaart
Prov. Utrecht Kaart
Prov. Noord-Holland Kaart
Prov. Zuid-Holland Kaart
Prov. Zeeland Kaart
Prov. Noord-Brabant Kaart
Prov. Limburg Kaart
Prov. Flevoland Kaart


Kaarten Veiligheidsregio's, 2018
 
RegioKaart
R01— Groningen Kaart
R02— Fryslân Kaart
R03— Drenthe Kaart
R04— IJsselland Kaart
R05— Twente Kaart
R06— Noord- en Oost-Gelderland Kaart
R07— Gelderland Midden Kaart
R08— Gelderland-Zuid Kaart
R09— Utrecht Kaart
R10— Noord-Holland-Noord Kaart
R11— Zaanstreek-Waterland Kaart
R12— Kennemerland Kaart
R13— Amsterdam-Amstelland Kaart
R14— Gooi en Vechtstreek Kaart
R15— Haaglanden Kaart
R16— Hollands Midden Kaart
R17— Rotterdam-Rijnmond Kaart
R18— Zuid-Holland-Zuid Kaart
R19— Zeeland Kaart
R20— Midden en West-Brabant Kaart
R21— Brabant-Noord Kaart
R22— Brabant-Zuidoost Kaart
R23— Limburg-Noord Kaart
R24— Zuid-Limburg Kaart
R25— Flevoland Kaart


De 10 Politie-eenheden, 2018
 
GebiedKaart
E01— Noord-Nederland Kaart
E02— Oost-Nederland Kaart
E03— Midden-Nederland Kaart
E04— Noord-Holland Kaart
E05— Amsterdam Kaart
E06— Den Haag Kaart
E07— Rotterdam Kaart
E08— Zeeland — West-Brabant Kaart
E09— Oost-Brabant Kaart
E10— Limburg Kaart

Kaarten omgevingsdiensten, 2018
 
DienstKaart
OD01— Omgevingsdienst Groningen Kaart
OD02— Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Kaart
OD03— RUD Drenthe Kaart
OD04— RUD IJsselland Kaart
OD05— RUD Twente Kaart
OD06— Omgevingsdienst Noord-Veluwe Kaart
OD07— Omgevingsdienst Veluwe IJssel Kaart
OD08— Omgevingsdienst Achterhoek Kaart
OD09— Omgevingsdienst De Vallei Kaart
OD10— Omgevingsdienst Regio Arnhem Kaart
OD11— Omgevingsdienst Regio Nijmegen Kaart
OD12— Omgevingsdienst Rivierenland Kaart
OD13— RUD Utrecht Kaart
OD14— Omgevingsdienst Regio Utrecht Kaart
OD15— Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek Kaart
OD16— RUD Noord-Holland Noord Kaart
OD17— Omgevingsdienst IJmond Kaart
OD18— Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Kaart
OD19— Omgevingsdienst Haaglanden Kaart
OD20— Omgevingsdienst West-Holland Kaart
OD21— Omgevingsdienst Midden-Holland Kaart
OD22— Milileudienst DCMR Kaart
OD23— Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Kaart
OD24— RUD Zeeland Kaart
OD25— Midden- en West-Brabant Kaart
OD29— Omgevingsdienst Brabant Noord Kaart
OD26— Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Kaart
OD27— RUD Limburg-Noord Kaart
OD28— RUD Zuid-Limburg Kaart

De detailkaarten van de provincies en veiligheidsregio's worden ook gepubliceerd op
nl.wikipedia.org. De Nederlandse Wikipedia redactie is akkoord met deze bronvermeldingen. Mocht u desondanks van mening zijn dat in de kaarten gegevens zijn gebruikt die niet vrij van copyright zijn, meldt u dit dan aan Jan-Willem van Aalst


Bronvermelding
 
Het terreinbeeld is samengesteld uit de Top10NL van de Basisregistratie Topografie. De reliëfschaduw is van het AHN2 bestand. De wegen zijn uit de Open Street Map. De gemeentegrenzen komen uit het BRK bestand van het Kadaster.


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intuïtief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2018-07-15: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2018-07-02: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R06 (juni 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-04-30: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R04 (april 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-02-25: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2017-12-29: De Ketenpartner kaarten 2018 en regiokaarten 2018 zijn beschikbaar.
 
2017-12-21: De Gemeentegrenzen 2018 zijn beschikbaar, zowel met als zonder watergrenzen.
 
2017-12-08: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R11 (november 2017).
 
2017-12-02: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie november 2017. Met grenzen per 2018!
 
2017-11-19: Veel Imergis open geo-datasets zijn nu bijgewerkt naar situatie november 2017.
 
2017-09-29: De kaarten van de bebouwde kommen zijn nu bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-09-29: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R09 (september 2017).