Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

OOV vitale partners: gebiedsindelingen

Imergis kaartdeel

U kunt op deze pagina rasterkaarten downloaden van vitale partners in fysieke veiligheid. Veel van deze kaarten zijn ook gebruikt op de Nederlandse Wikipedia pagina's over de provincies en de de Veiligheidsregio's. Alle kaarten zijn gemaakt door Jan-Willem van Aalst, met QGIS en Photoshop. Ze zijn samengesteld uit open geo-data. Deze kaarten zijn ook te downloaden via Infopunt Veiligheid van het IFV. De klikkaarten (gemeenten, politie, ambulance) zijn verzorgd door ESRI.


Op het gebruik van de kaarten rust een Creative Commons BY licentie. Dat betekent dat de kaarten mogen worden gebruikt en verspreid, met bronvermelding: "Bron: Jan-Willem van Aalst — www.imergis.nl". De kaarten worden jaarlijks bijgewerkt. Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend. Zoekt u een maatwerkkaart, e-mail dan Jan-Willem van Aalst.
Klein en Groot
De kaarten op deze pagina zijn gemaakt voor schermresolutie. Om te printen is die resolutie vaak te laag. De kaarten zijn ook beschikbaar in drukwerkresolutie. Zoekt u drukwerkresolutie, stuur dan een e-mail aan geo@imergis.nl. U krijgt dan een TIFF bestand gestuurd. Ook op deze bestanden rust een Creative Commons BY licentie.
 Vitale partners in veiligheid, 2017
 
PartnernaamkleingrootKlikkaart
Defensie 750px reg. 1250px reg.  
Drinkwater 750px reg. 1250px reg.  
Elektriciteit 750px reg. 1250px reg.  
Gemeenten 750px reg. 1250px reg. Klik 
GGD 750px reg. 1250px reg.  
Justitie 750px reg. 1250px reg.  
Politie 750px reg. 1250px reg. Klik 
Provincies 750px prov. 1250px prov.  
Reg. Ambulancevervoer 750px reg. 1250px reg. Klik 
Veiligheidsregio's 750px reg. 1250px reg.  
Waterschappen 750px reg. 1250px reg.  
Van de kaarten van OOV ketenpartners zijn ook TIF bestanden op drukwerkresolutie (t/m A1) te verkrijgen. Stuur hiervoor een e-mail aan
geo@imergis.nl.

• De omgevingsdiensten zijn ook een vitale partner; hiervan is echter helaas nog geen overzichtskaart voorhanden.


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.


Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intu´tief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2017-09-29: De kaarten van de bebouwde kommen zijn nu bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-09-29: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R09 (september 2017).
 
2017-09-28: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-07-18: De Imergis geo overzichtspagina bevat nu ook lijsten van BAG woonplaatsen en BRT bebouwde kommen, peildatum 2017-R06 (juni 2017).
 
2017-07-01: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R06 (juni 2017).
 
2017-06-27: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie juni 2017.
 
2017-06-25: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie juni 2017.
 
2017-01-01: Kaarten van regio's en ketenpartners zijn bijgewerkt naar situatie 2017.
 
2016-11-25: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2016-R11.
 
2016-10-12: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie oktober 2016.
 
2016-10-09: De 2016-R09 release van www.opentopo.nl is live! Situatie per september 2016.