Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Kaarten van Imergis

Imergis kaartdeel

U kunt op deze pagina rasterkaarten downloaden rondom het thema Fysieke Veiligheid. Veel van deze kaarten zijn ook gebruikt op de Nederlandse Wikipedia pagina's over de provincies en de de Veiligheidsregio's. Alle kaarten zijn gemaakt door Jan-Willem van Aalst, met QGIS en Photoshop. Ze zijn samengesteld uit open geo-data (zie ook bronvermelding). De kaarten van de ketenpartners zijn ook te downloaden via Infopunt Veiligheid van het IFV.
Op het gebruik van de kaarten rust een Creative Commons CC-BY licentie. Dat betekent dat de kaarten mogen worden gebruikt en verspreid, met bronvermelding: "Bron: Jan-Willem van Aalst — www.imergis.nl". Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend. Zoekt u een maatwerkkaart, e-mail dan Jan-Willem van Aalst.


Provincies, regio's...
Kaarten van provincies, regio's... De Imergis overzichts- en detailkaarten van de 12 provincies, 25 veiligheidsregio's en 10 politie-eenheden. Peildatum grenzen: 1 januari 2016. Peildatum terrein/wegen: november 2015. De kaarten zijn beschikbaar in drie versies: uitsnede eenvoudig, uitsnede met terrein, en detailbeeld. Ze zijn samengesteld uit open-geodata lagen zoals de Basisregistratie Topografie en Open Street Map.

OOV ketenpartners gebiedsindelingen
Kaarten van gebiedsindelingen van vitale partners in veiligheid Overzichtskaarten van gebiedsindelingen van vitale partners in veiligheid: Defensie, Drinkwater, Elektriciteit, Gemeenten, GGD, Justitie, Politie, Reddingsbrigade, Veiligheidsregio's, Waterschappen. Peildatum grenzen: 1 januari 2016. De kaarten komen in een kleine basisversie en een gedetaileerde versie met locaties. Van sommige kaarten zijn ook klikbare versies beschikbaar.

Open Topografie Nederland, kaartbladen landsdekkend
Open Topografie Nederland, kaartbladen landsdekkend Een set topografische kaartbladen waarin het beste uit open geodata bronnen is gecombineerd: Top10NL (Basisregistratie Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en gebouwen), BRK, BGT, en de OpenStreetMap (OSM). Dit resulteert in een zeer actueel kaartbeeld: de peildatum van de gebouwen en de wegen is thans juni 2016. De kaartbladen sluiten naadloos op elkaar aan, en zijn landsdekkend.

Gemeentenatlas.nl
Gemeentenatlas
In 1871 hadden we Kuyper's Atlas der Nederlandse Gemeenten; vandaag de dag hebben we gmeentenatlas.nl, met het beste uit open geodata. De topografische kaarten per gemeente tonen data uit de BRT, BAG, AHN2, OSM, PRK en andere bronnen. De gemeentekaarten zijn zelf ook open geodata. Gemeentenatlas.nl wordt drie tot vier keer per jaar geactualiseerd. Momenteel geeft Gemeentenatlas.nl de stand weer per 2016.

Topografische stedenkaarten met Top10NL en BAG
Topografische stedenkaarten met Top10NL en BAG
Een speciale pagina met het overzicht van 100 topografische stedenkaarten die Jan-Willem op basis van het OpenTopo kaartbeeld maakt, plus detailkaarten van 88 oude vestingsteden. Hierin komen open data bronnen zoals BRT, BAG, AHN2, OSM en PRK samen. De kaarten tonen een topografisch basisbeeld met een speciaal ontwikkeld kleurenschema. Deze kaarten worden vier keer per jaar geactualiseerd.

Specials
Specials


Open data GIS bestanden
Open data GIS bestanden
Een overzicht van vrij te gebruiken GIS open data bestanden, waaronder gemeentegrenzen en provinciegrenzen. Tevens zitten er enkele Shapefiles bij die zijn gefilterd uit de Basisregistratie Topografie, zoals de spoorbanen. Om deze GIS data te gebruiken is een GIS applicatie nodig. Visualisatie (opmaak) van de data is niet inbegrepen en is volledig naar eigen inzicht in te vullen. Speciale verzoeken zijn ook mogelijk.

Klein en Groot
De kaarten op deze pagina zijn gemaakt voor schermresolutie. Om te printen is die resolutie vaak te laag. De meeste Imergis kaarten zijn ook beschikbaar in drukwerkresolutie. Zoekt u drukwerkresolutie, stuur dan een e-mail aan kaarten@imergis.nl. U krijgt dan een TIFF bestand gestuurd. Ook op deze bestanden rust een Creative Commons Sharealike 3 licentie.
 


Vermelding van gebruikte bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt om de kaarten samen te stellen:
De detailkaarten van de provincies en veiligheidsregio's zijn ook gepubliceerd op nl.wikipedia.org. De Nederlandse Wikipedia redactie is akkoord met deze bronvermeldingen. Mocht u desondanks van mening zijn dat in de kaarten gegevens zijn gebruikt die niet vrij van copyright zijn, meldt u dit dan aan Jan-Willem van Aalst


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intuÔtief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2017-01-01: Kaarten van regio's en ketenpartners zijn bijgewerkt naar situatie 2017.
 
2017-01-01: De topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie 2017.
 
2016-11-26: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie eind november 2016.
 
2016-11-25: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2016-R11.
 
2016-03-12: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie eind februari 2016.
 
2016-03-09: De 2016-R02 release van www.opentopo.nl is live! Situatie per eind februari 2016. Nu voor het eerst met twee extra schalen: 10 pix/km en 3200 pix/km.
 
2016-01-18: Locaties van OOV diensten zijn bijgewerkt naar situatie januari 2016.
 
2016-01-13: Bekijk de BGT galerie als test van de nieuwe 3200 pix/km OpenTopo!.
 
2015-12-23: Kaarten van regio's en ketenpartners zijn bijgewerkt naar situatie 2016.
 
2015-12-20: De 2015-R11 release van www.opentopo.nl is live! Situatie per eind november 2015. Gemeentegrenzen per 1 januari 2016.