Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Kaarten van Imergis

Imergis kaartdeel

Deze pagina bevat een scala aan kaarten van Imergis. Deze worden vaak gebruikt op de Nederlandse Wikipedia pagina's. Alle kaarten zijn gemaakt door Jan-Willem van Aalst, met QGIS. Ze zijn samengesteld uit open geo-data (zie ook bronvermelding). Zie ook Infopunt Veiligheid van het IFV. Op het gebruik van de kaarten rust een Creative Commons CC-BY licentie. Dat betekent dat de kaarten mogen worden gebruikt en verspreid, met bronvermelding: "Bron: Jan-Willem van Aalst — www.imergis.nl". Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u een maatwerkkaart, e-mail dan Jan-Willem van Aalst.


Provincies, regio's...
Kaarten van provincies, regio's... De Imergis overzichts- en detailkaarten van de 12 provincies, 25 veiligheidsregio's en 10 politie-eenheden. Peildatum grenzen: 1 januari 2017. Peildatum terrein/wegen: december 2016. Naast de kaarten bevat de lijst ook links naar de betreffende Wikipedia pagina's. De kaarten zijn samengesteld uit open-geodata lagen zoals de Basisregistratie Topografie en OpenStreetMap. Zie ook de bronvermeldingen onderaan deze pagina.

OOV ketenpartners gebiedsindelingen
Kaarten van gebiedsindelingen van vitale partners in veiligheid Overzichtskaarten van gebiedsindelingen van vitale partners in veiligheid: Defensie, Drinkwater, Elektriciteit, Gemeenten, GGD, Justitie, Politie, Reddingsbrigade, Veiligheidsregio's, Waterschappen. Peildatum grenzen: 1 januari 2017. De kaarten komen in een kleine basisversie en een gedetaileerde versie met locaties. Bron van de gebiedsindelingen: de betreffende ketenpartner zelf.
 

OpenTopo.nl, kaartbladen landsdekkend
Open Topografie Nederland, kaartbladen landsdekkend Een set topografische kaartbladen waarin het beste uit open geodata bronnen is gecombineerd: Top10NL (Basisregistratie Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en gebouwen), BRK, BGT, en de OpenStreetMap (OSM). Dit resulteert in een zeer actueel kaartbeeld, op schalen 100 pix/km t/m 3200 pix/km. De kaartbladen sluiten naadloos op elkaar aan, en zijn landsdekkend. Lees de release notes aldaar voor details.

Gemeentenatlas.nl
Gemeentenatlas

In 1871 hadden we Kuyper's Atlas der Nederlandse Gemeenten; vandaag de dag hebben we gmeentenatlas.nl, met het beste uit open geodata. De topografische kaarten per gemeente tonen data uit de BRT, BAG, AHN2, OSM, PRK en andere bronnen. De gemeentekaarten zijn zelf ook open geodata. Gemeentenatlas.nl wordt drie tot vier keer per jaar volledig geactualiseerd.
 

Kaarten van alle BAG woonplaatsen
Kaarten van alle BAG woonplaatsen
Een speciale browserpagina met een lijst van kaarten van alle 2500 BAG woonplaatsen, o.b.v. de BAG woonplaatsgrenzen. Hierin komen open data bronnen zoals BRT, BAG, AHN2, OSM en PRK samen. De kaarten zijn opgemaakt o.b.v. het OpenTopo kaartbeeld en worden met QGIS gegenereerd. Deze kaarten worden vier keer per jaar geactualiseerd.
 

Plattegronden van alle bebouwde kommen
Plattegronden van bebouwde kommen
Een speciale browserpagina met een lijst van plattegronden van alle 2726 bebouwde kommen met minstens 25 inwoners, op basis van het OpenSimpleTopo kaartbeeld. Hierin komen open data bronnen zoals BRT, BAG, AHN2 en OSM samen. De kaarten worden middels een Python script in QGIS automatisch gegenereerd, met dank aan Frits van Veen. Deze plattegronden worden vier keer per jaar volledig geactualiseerd.

Galerie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
BGT Galerie
Centrumkaarten samengesteld met gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), aangevuld met OpenStreetMap (OSM) data (wegennamen, winkelnamen e.d.). Dit kaartbeeld komt overeen met de 3200 pix/km resolutie van OpenTopo. Deze plattegronden worden twee keer per jaar volledig geactualiseerd.
 

Specials
Specials
De volgende speciale kaartuitgaven zijn beschikbaar:
Provincies, veiligheidsregio's en politiegebieden als Powerpoint shapes.
Nederland overstroomd, op basis van het rivieren overstromingsmodel van risicokaart.nl.
 

Open data GIS bestanden
Open data GIS bestanden
Een overzicht van vrij te gebruiken GIS open data bestanden, waaronder gemeentegrenzen en provinciegrenzen. Tevens zitten er enkele Shapefiles bij die zijn gefilterd uit de Basisregistratie Topografie, zoals de spoorbanen. Om deze GIS data te gebruiken is een GIS applicatie nodig. Visualisatie (opmaak) van de data is niet inbegrepen en is volledig naar eigen inzicht in te vullen. Speciale verzoeken zijn ook mogelijk.

Klein en Groot
De kaarten op deze pagina zijn gemaakt voor schermresolutie. Om te printen is die resolutie vaak te laag. De meeste Imergis kaarten zijn ook beschikbaar in drukwerkresolutie. Zoekt u drukwerkresolutie, stuur dan een e-mail aan geo@imergis.nl. U krijgt dan een TIFF bestand gestuurd. Ook op deze bestanden rust een Creative Commons CC-BY licentie.
 


Vermelding van gebruikte bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt om de kaarten samen te stellen:
De detailkaarten van de provincies en veiligheidsregio's zijn ook gepubliceerd op nl.wikipedia.org. De Nederlandse Wikipedia redactie is akkoord met deze bronvermeldingen. Mocht u desondanks van mening zijn dat in de kaarten gegevens zijn gebruikt die niet vrij van copyright zijn, meldt u dit dan aan Jan-Willem van Aalst


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intuÔtief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2018-07-15: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2018-07-02: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R06 (juni 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-04-30: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R04 (april 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-02-25: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2017-12-29: De Ketenpartner kaarten 2018 en regiokaarten 2018 zijn beschikbaar.
 
2017-12-21: De Gemeentegrenzen 2018 zijn beschikbaar, zowel met als zonder watergrenzen.
 
2017-12-08: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R11 (november 2017).
 
2017-12-02: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie november 2017. Met grenzen per 2018!
 
2017-11-19: Veel Imergis open geo-datasets zijn nu bijgewerkt naar situatie november 2017.
 
2017-09-29: De kaarten van de bebouwde kommen zijn nu bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-09-29: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R09 (september 2017).