<%@ LANGUAGE="VBScript" %> Imergis organisatiebloei
Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Geografische informatie in OOV

Een kaart zegt meer dan duizend woorden
 
In het werk van de veiligheidsregio's speelt kaartmateriaal een belangrijke rol. Van het niveau van een pand (bereikbaarheidskaart) tot een bovenregionaal beeld van een groot incident: actueel, betrouwbaar kaartmateriaal is van groot belang. De veiligheidsregio's halen hun kaarten deels uit basisregistraties, deels uit kernregistraties, deels uit eigen sectorale kernregistraties. Qua online kaartmateriaal hebben de Veiligheidsregio's twee grote portalen tot hun beschikking:

  • Het overheidsinitiatief Publieke Dienstverlening op de Kaart (Naar externe sitePDOK). Samenwerkende ministeries en andere betrokken partijen bieden een geo-loket voor alle burgers, overheden en bedrijven in Nederland. Zie ook de website van Naar externe siteGeonovum.
  • De Sectorale OOV geo-voorziening Naar externe siteGeo4OOV.nl. De Veiligheidsregio's hebben veel voor de hulpverlening relevante kaartlagen ondergebracht bij het landelijke Programma Geo (i.o.) van het Naar externe siteIFV.

Een informatiemodel om geografische gegevens te structureren
 
In de hulpverlening vallen geografische gegevens uiteen in drie typen. Dit is uitgewerkt in het Informatiemodel Openbare Orde en Veiligheid, het IM-OOV. Dit model benoemt de drie typen gegevens als volgt:
  • Realiteit (groen). Dit is de 'ondergrond', vaak weergegeven als een (topografische) kaart of een luchtfoto. Deze gegevens veranderen relatief langzaam. Daarom noemen we ze statisch.
  • Preparatief (blauw). Dit zijn de kaartgegevens in het voorbereidende ('koude') werk. Hieronder vallen bijvoorbeeld risico-objecten en overstromingsmodellen.
  • Repressief (rood). Dit zijn de kaartgegevens in het opgeschaalde uitvoerende ('warme') werk. Dit zijn dynamische gegevens, die vaak van minuut tot minuut wijzigen.
Deze gegevens worden bovenop elkaar getoond als transparante 'kaartlagen'. Groen onderop, blauw daarboven, rood daar weer boven. Alle kaartlagen kennen bovendien een set symbolen. Behalve de NEN standaarden zijn hier nog geen vastgestelde standaarden voor. Deze webpagina bevat links naar sets van veelgebruikte symbolen voor elk IM-OOV kaartniveau.
 
De belangrijkste kaartlagen zijn als volgt ingedeeld in het IM-OOV. Klik op een kaartlaag voor een voorbeeld en nadere beschrijving.
 

KaartlaagBeheerderBeschikbaar bij?
Groen: Realiteit
Luchtfoto's loodrecht[meerdere]IPO; PDOK; Gemeenten
Luchtfoto's vogelvluchtGemeentenGemeenten
360 graden foto's[meerdere]Cyclomedia; Google
Top10NLKadasterPDOK; Kadaster; IPO
GBKN/BGTGemeentenGemeenten
BAGGemeentenGemeenten; Dataland
Hoogtekaart (AHN)RijkswaterstaatRijkswaterstaat
HydrografieRijkswaterstaatDefensie; Rijkswaterstaat
OndergrondTNOTNO
VaarwegenRijkswaterstaatRijkswaterstaat
Wegenassen[meerdere]O.a. CityGIS; TeleAtlas; Kadaster; RWS
Adm. grenzenKadasterKadaster; CBS; PDOK
PostcodegebiedenTNT PostTNT Post
Symbolen[meerdere]O.a. ANWB; Imergis
Blauw: Preparatief
Risico-objectenGemeentenIPO; PDOK
Kwetsbare objectenGemeentenIPO; PDOK
OverstromingmodelWaterschapIPO; PDOK
BuisleidingenGasunie/NAMIPO; PDOK
Vitale infra: masten[meerdere]Antenneregister
BrandkranenGemeentenGemeenten; Waterbedrijven
BereikbaarheidskaartenV-regioGemeenten; V-regio's
UitgangsstellingenV-regioV-regio's
HoogspanningTenneTTenneT; Kadaster
Schiphol vliegroutesSchipholCompendium; Schiphol
Demografie[meerdere]BridGIS
Kabels/leidingen/td>KadasterKadaster
SymbolenGeoNovumIMOOV; Risicokaart
Rood: Repressief
Locaties OOV-voertuigenV-regioV-regio
Locaties schepenMarineTrafficKustwacht
WeerbeeldKNMIKNMI; Buienradar
Gasmal (rookpluim)V-regioV-regio
IncidentbeeldV-regioV-regio
SymbolenGeoNovumIMOOV
Het beschikbaar maken en houden van geografische gegevens in de veiligheidsregio
 
Nog niet lang geleden maakte elke ICT toepassing gebruik van eigen kaartmateriaal. In de webwereld van vandaag is dat niet meer nodig. Elke applicatie dient kaartmateriaal zoveel mogelijk direct bij de bron te betrekken! Idealiter maken de applicaties in alle veiligheidsregio's gebruik van hetzelfde kaartmateriaal, of dat nu uit landelijke of lokale bronnen komt. Een dergelijke geo-architectuur ziet er schematisch op hoofdlijnen als volgt uit:

 


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei