Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Visie van Imergis op geografische informatie

Met geografische informatie kan veel, maar er kan ook veel geld en moeite in gaan zitten zonder bruikbaar resultaat. Daarom werkt Imergis vanuit een praktische visie op het gebruiken, maken en beheren van geografische informatie en kaarten.

Het gebruiken van geografische informatie en kaarten

 • Zorg dat vooreerst duidelijk is waartoe we dit doen en wat het oplevert.
 • Zorg dat gebruikers bekend zijn met de basisconcepten van geo-data, kaarten en GIS. Te vaak worden gebruikers in het diepe gegooid en kunnen aldus te weinig rendement halen uit de investering.
 • Monitor de effectiviteit van het gebruik van geo-informatie. Als dat niet kwantitatief kan, dan in elk geval via user surveys.
 • Voor gebruikers zijn qua applicaties met name een intuïtieve user interface (begrijpelijk kaartbeeld) en performance (snelheid van de software) van groot belang.

Het maken van geografische informatie en kaarten

 • Bedenk eerst goed waartoe geo-data en/of kaarten worden gemaakt, wat het oplevert en wie de gebruikers en beheerders zullen zijn.
 • Maak voor geo-data zoveel mogelijk gebruik van vector-data volgens open internationale standaarden (bijv. OGC).
 • Voor het maken van kaarten bestaan algemene cartografische standaarden voor vormgeving van een begrijpelijk kaartbeeld. Deze is niet altijd bij een software leverancier aanwezig. Zorg dat deze expertise betrokken wordt in het maken van kaarten.
 • Maak voor het digitale transport van geo-data zoveel mogelijk gebruik van webservices (WMS, WFS).

Het beheren van geografische informatie en kaarten

 • Niet zelf doen wat anderen beter kunnen. Het beheer van geo-data moet zoveel mogelijk bij de bronhouder van die data blijven.
 • Zorg voor heldere dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders van geo-data en software.
 • Minimaliseer het aantal 'loketten' en afspraken voor het structureel beschikbaar houden van geo-informatie.

Cartografische vormgeving

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intu´tief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2017-01-01: Kaarten van regio's en ketenpartners zijn bijgewerkt naar situatie 2017.
 
2017-01-01: De topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie 2017.
 
2016-11-26: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie eind november 2016.
 
2016-11-25: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2016-R11.
 
2016-03-12: De Imergis geografische datasets zijn bijgewerkt naar situatie eind februari 2016.
 
2016-03-09: De 2016-R02 release van www.opentopo.nl is live! Situatie per eind februari 2016. Nu voor het eerst met twee extra schalen: 10 pix/km en 3200 pix/km.
 
2016-01-18: Locaties van OOV diensten zijn bijgewerkt naar situatie januari 2016.
 
2016-01-13: Bekijk de BGT galerie als test van de nieuwe 3200 pix/km OpenTopo!.
 
2015-12-23: Kaarten van regio's en ketenpartners zijn bijgewerkt naar situatie 2016.
 
2015-12-20: De 2015-R11 release van www.opentopo.nl is live! Situatie per eind november 2015. Gemeentegrenzen per 1 januari 2016.