<%@ LANGUAGE="VBScript" %> Imergis organisatiebloei
Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Visie van Imergis op geografische informatie

Met geografische informatie kan veel, maar er kan ook veel geld en moeite in gaan zitten zonder bruikbaar resultaat. Daarom werkt Imergis vanuit een praktische visie op het gebruiken, maken en beheren van geografische informatie en kaarten.

Het gebruiken van geografische informatie en kaarten

 • Zorg dat vooreerst duidelijk is waartoe we dit doen en wat het oplevert.
 • Zorg dat gebruikers bekend zijn met de basisconcepten van geo-data, kaarten en GIS. Te vaak worden gebruikers in het diepe gegooid en kunnen aldus te weinig rendement halen uit de investering.
 • Monitor de effectiviteit van het gebruik van geo-informatie. Als dat niet kwantitatief kan, dan in elk geval via user surveys.
 • Voor gebruikers zijn qua applicaties met name een intuïtieve user interface (begrijpelijk kaartbeeld) en performance (snelheid van de software) van groot belang.

Het maken van geografische informatie en kaarten

 • Bedenk eerst goed waartoe geo-data en/of kaarten worden gemaakt, wat het oplevert en wie de gebruikers en beheerders zullen zijn.
 • Maak voor geo-data zoveel mogelijk gebruik van vector-data volgens open internationale standaarden (bijv. OGC).
 • Voor het maken van kaarten bestaan algemene cartografische standaarden voor vormgeving van een begrijpelijk kaartbeeld. Deze is niet altijd bij een software leverancier aanwezig. Zorg dat deze expertise betrokken wordt in het maken van kaarten.
 • Maak voor het digitale transport van geo-data zoveel mogelijk gebruik van webservices (WMS, WFS).

Het beheren van geografische informatie en kaarten

 • Niet zelf doen wat anderen beter kunnen. Het beheer van geo-data moet zoveel mogelijk bij de bronhouder van die data blijven.
 • Zorg voor heldere dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders van geo-data en software.
 • Minimaliseer het aantal 'loketten' en afspraken voor het structureel beschikbaar houden van geo-informatie.

Cartografische vormgeving

Imergis organisatiebloei