Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Visie van Imergis op geografische informatie

Met geografische informatie kan veel, maar er kan ook veel geld en moeite in gaan zitten zonder bruikbaar resultaat. Daarom werkt Imergis vanuit een praktische visie op het gebruiken, maken en beheren van geografische informatie en kaarten.

Het gebruiken van geografische informatie en kaarten

 • Zorg dat vooreerst duidelijk is waartoe we dit doen en wat het oplevert.
 • Zorg dat gebruikers bekend zijn met de basisconcepten van geo-data, kaarten en GIS. Te vaak worden gebruikers in het diepe gegooid en kunnen aldus te weinig rendement halen uit de investering.
 • Monitor de effectiviteit van het gebruik van geo-informatie. Als dat niet kwantitatief kan, dan in elk geval via user surveys.
 • Voor gebruikers zijn qua applicaties met name een intuïtieve user interface (begrijpelijk kaartbeeld) en performance (snelheid van de software) van groot belang.

Het maken van geografische informatie en kaarten

 • Bedenk eerst goed waartoe geo-data en/of kaarten worden gemaakt, wat het oplevert en wie de gebruikers en beheerders zullen zijn.
 • Maak voor geo-data zoveel mogelijk gebruik van vector-data volgens open internationale standaarden (bijv. OGC).
 • Voor het maken van kaarten bestaan algemene cartografische standaarden voor vormgeving van een begrijpelijk kaartbeeld. Deze is niet altijd bij een software leverancier aanwezig. Zorg dat deze expertise betrokken wordt in het maken van kaarten.
 • Maak voor het digitale transport van geo-data zoveel mogelijk gebruik van webservices (WMS, WFS).

Het beheren van geografische informatie en kaarten

 • Niet zelf doen wat anderen beter kunnen. Het beheer van geo-data moet zoveel mogelijk bij de bronhouder van die data blijven.
 • Zorg voor heldere dienstverleningsovereenkomsten met aanbieders van geo-data en software.
 • Minimaliseer het aantal 'loketten' en afspraken voor het structureel beschikbaar houden van geo-informatie.

Cartografische vormgeving

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intu´tief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2018-07-15: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2018-07-02: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R06 (juni 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-04-30: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R04 (april 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-02-25: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2017-12-29: De Ketenpartner kaarten 2018 en regiokaarten 2018 zijn beschikbaar.
 
2017-12-21: De Gemeentegrenzen 2018 zijn beschikbaar, zowel met als zonder watergrenzen.
 
2017-12-08: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R11 (november 2017).
 
2017-12-02: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie november 2017. Met grenzen per 2018!
 
2017-11-19: Veel Imergis open geo-datasets zijn nu bijgewerkt naar situatie november 2017.
 
2017-09-29: De kaarten van de bebouwde kommen zijn nu bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-09-29: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R09 (september 2017).