Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Geografische informatie

"Geografische informatie omvat alle informatie met een ruimtelijke component", zo lezen we op Wikipedia. Imergis vertaalt dat praktisch als "alle informatie die zinvol op een kaart getoond kan worden". Imergis adviseert ondermeer over het maken, gebruiken en beheren van geografische informatie. Dit onderdeel van de website van Imergis geeft een beeld van die advisering. Zie de tabjes bovenin.

Rondom geografische informatie moeten we goed onderscheid maken tussen de volgende termen:

  • Geo-data versus Kaart: Geo-data is ruimtelijke informatie in een digitaal bestand. Daaruit kan met software een kaart worden gemaakt, die op beeldscherm of papier kan worden getoond. Dus voor een kaart is goede Geo-data nodig, en software om die data betekenisvol te visualiseren als kaart.
  • Geo versus GIS: De term 'geo' duidt op informatie; de term GIS ('Geografisch Informatie Systeem') duidt op software (applicaties). Dit is software om geo-data te visualiseren als kaart, maar ook om er analyses mee uit te voeren en daarover rapporten te genereren, bijvoorbeeld over bevolkingsopbouw of bestemmingsplannen.
  • GIS versus CAD: Zowel GIS als CAD ('computer aided design') betreft software (applicaties) om met ruimtelijke informatie te werken. GIS is specifiek gericht op het werken met kaarten; CAD is van oudsher ook bedoeld voor industrieel ontwerp (bijvoorbeeld stoelen). Hoewel CAD software inmiddels ook met Geo-co÷rdinaatsystemen kan werken, is er een duidelijke trend om voor het produceren, gebruiken en beheren van kaartmateriaal GIS software te gebruiken.
  • Raster versus Vector: Dit betreft digitale bestandsformaten. Een rasterbestand bevat pixels die op een bepaalde schaal op het scherm of op papier kunnen worden weergegeven. Op de pixels zijn nauwelijks zinvolle geografische analyses mogelijk. Een luchtfoto is altijd een rasterbestand. Een vectorbestand bestaat uit punten, lijnen, vlakken, en andere beschrijvende data. Dit maakt vectorbestanden zeer geschikt voor allerlei analyses, maar daar is wel speciale GIS software voor nodig. In het algemeen wordt raster alleen voor referentieondergrond gebruikt, en de vectorbestanden voor de specifieke geo-data daar 'bovenop'. De Imergis kaarten op deze website zijn in rasterformaat omdat ze alleen als referentie dienen en zonder GIS-software getoond moeten kunnen worden.

Omdat 'een plaatje meer zegt dan duizend bytes', richt Imergis zich met name op de cartografische vormgeving. Want geografische informatie die niet betekenisvol te interpreteren is, heeft voor een gebruiker geen waarde. Bij de tabjes bovenin staan voorbeelden van kaarten van Imergis.

Cartografische vormgeving

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Geo Blog

Intuïtie in kaarten

Imergis biedt topografische detailkaarten samengesteld uit open data, plus themakaarten van provincies, veiligheidsregio's, politiegebieden, vitale OOV-partners, en grote plaatsen.

Bronnen zijn ondermeer de Basisregistratie Topografie, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Open Street Map, Risicokaart, Rijkswaterstaat, Defensie, en veiligheidsregio's. Ook houdt Imergis zelf een locatiebestand van OOV Points of Interest bij. De kaartlagen zijn opgemaakt in QGIS2 en vervolgens gerasterd in Adobe Photoshop.
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intu´tief weer te geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig te hebben.
De kaarten zijn vrij bruikbaar met bronvermelding. Zie ook de geo-overzichtspagina op www.imergis.nl/asp/44.asp.


Kaartnieuws:

2018-07-15: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2018-07-02: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R06 (juni 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-04-30: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2018-R04 (april 2018), alsmede de gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl.
 
2018-02-25: De Imergis open geodata sets zijn bijgewerkt.
 
2017-12-29: De Ketenpartner kaarten 2018 en regiokaarten 2018 zijn beschikbaar.
 
2017-12-21: De Gemeentegrenzen 2018 zijn beschikbaar, zowel met als zonder watergrenzen.
 
2017-12-08: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R11 (november 2017).
 
2017-12-02: Alle topografische gemeentekaarten op gemeentenatlas.nl zijn bijgewerkt naar situatie november 2017. Met grenzen per 2018!
 
2017-11-19: Veel Imergis open geo-datasets zijn nu bijgewerkt naar situatie november 2017.
 
2017-09-29: De kaarten van de bebouwde kommen zijn nu bijgewerkt naar situatie september 2017.
 
2017-09-29: De OpenTopo.nl kaartbladen zijn volledig bijgewerkt naar release 2017-R09 (september 2017).