<%@ LANGUAGE="VBScript" %> Imergis organisatiebloei
Geo! Visie Geo in OOV Kaarten Contact Imergis Portaal  

Geografische informatie

"Geografische informatie omvat alle informatie met een ruimtelijke component", zo lezen we op Wikipedia. Imergis vertaalt dat praktisch als "alle informatie die zinvol op een kaart getoond kan worden". Imergis adviseert ondermeer over het maken, gebruiken en beheren van geografische informatie. Dit onderdeel van de website van Imergis geeft een beeld van die advisering. Zie de tabjes bovenin.

Rondom geografische informatie moeten we goed onderscheid maken tussen de volgende termen:

  • Geo-data versus Kaart: Geo-data is ruimtelijke informatie in een digitaal bestand. Daaruit kan met software een kaart worden gemaakt, die op beeldscherm of papier kan worden getoond. Dus voor een kaart is goede Geo-data nodig, en software om die data betekenisvol te visualiseren als kaart.
  • Geo versus GIS: De term 'geo' duidt op informatie; de term GIS ('Geografisch Informatie Systeem') duidt op software (applicaties). Dit is software om geo-data te visualiseren als kaart, maar ook om er analyses mee uit te voeren en daarover rapporten te genereren, bijvoorbeeld over bevolkingsopbouw of bestemmingsplannen.
  • GIS versus CAD: Zowel GIS als CAD ('computer aided design') betreft software (applicaties) om met ruimtelijke informatie te werken. GIS is specifiek gericht op het werken met kaarten; CAD is van oudsher ook bedoeld voor industrieel ontwerp (bijvoorbeeld stoelen). Hoewel CAD software inmiddels ook met Geo-co÷rdinaatsystemen kan werken, is er een duidelijke trend om voor het produceren, gebruiken en beheren van kaartmateriaal GIS software te gebruiken.
  • Raster versus Vector: Dit betreft digitale bestandsformaten. Een rasterbestand bevat pixels die op een bepaalde schaal op het scherm of op papier kunnen worden weergegeven. Op de pixels zijn nauwelijks zinvolle geografische analyses mogelijk. Een luchtfoto is altijd een rasterbestand. Een vectorbestand bestaat uit punten, lijnen, vlakken, en andere beschrijvende data. Dit maakt vectorbestanden zeer geschikt voor allerlei analyses, maar daar is wel speciale GIS software voor nodig. In het algemeen wordt raster alleen voor referentieondergrond gebruikt, en de vectorbestanden voor de specifieke geo-data daar 'bovenop'. De Imergis kaarten op deze website zijn in rasterformaat omdat ze alleen als referentie dienen en zonder GIS-software getoond moeten kunnen worden.

Omdat 'een plaatje meer zegt dan duizend bytes', richt Imergis zich met name op de cartografische vormgeving. Want geografische informatie die niet betekenisvol te interpreteren is, heeft voor een gebruiker geen waarde. Bij de tabjes bovenin staan voorbeelden van kaarten van Imergis.

Cartografische vormgeving

Imergis organisatiebloei