<%@ LANGUAGE="VBScript" %> Imergis trainingen
Trainingen Stress Brein Contact Imergis Portaal  

Imergis trainingen voor energiebalans

"Bloei komt uit energie", dat is het credo van Imergis organisatiebloei. Jan-Willem van Aalst, oprichter van Imergis, heeft het belang van energiebalans lijfelijk ondervonden door een auto-immuunziekte van 1999 tot 2004. De wijze waarop — blijvende — genezing plaatsvond heeft Jan-Willem doen besluiten zich te verdiepen in onderwerpen rondom energiebalans, met name:

 • Ayurveda, de 'wetenschap van het leven'. Ayurveda beschrijft de schakel tussen denkgeest en lichaam;
 • Transcendente meditatie (TM), een techniek om de hersengolven te stabiliseren en bijgevolg ook het zenuwstelsel, hormoonstelsel en immuunsysteem;
 • Neuro-Lingu´stisch Programmeren (NLP), dat onze drijfveren, overtuigingen en gedrag onderzoekt en verklaart;
 • Bio-energetica, de leer van energiestromen in het geest-lichaam, met name zoals uitgewerkt door Alexander Lowen;
 • Chakra-psychologie, over de energie-knooppunten in ons lijf, met name zoals uitgewerkt door Anodea Judith;
 • Integral theory van Ken Wilber, inclusief de praktische dagelijkse doorleving ervan in Integral Life Practice door Terry Patten et al.,
 • Spiral dynamics, een model en raamwerk voor het doorgronden van gedrag en waardesystemen van individuen en groepen;
 • Energetische geneeskunde, zoals gepositioneerd en uitgewerkt door Richard Gerber in 'vibrational medicine';
 • Mindfulness, Presencing en de U-curve, de leer van het in-het-hier-en-nu loslaten en openstaan voor wat zich wil ontvouwen, zoals uitgewerkt door Peter Senge en Otto Scharmer;
 • Boeddhisme, de leer van het onthechten en het leren opgeven van lijden;
 • De Cursus in Wonderen, het sprituele metafysische equivalent van de kwantumfysica en verreweg het belangrijkste (maar ook moeilijkst leesbare) werk over zingeving dat er vandaag de dag is.
Sinds 2004 geeft Jan-Willem, op basis van bovengenoemde kennis en eigen ervaring, met veel succes de trainingen die in de tabjes bovenin beschreven staan. Meer informatie over Jan-Willem's visie op energiebalans is te vinden op zijn persoonlijke homepage.

Center for Human Emergence

Jan-Willem is betrokken bij het Center for Human Emergence NL, een stichting die evolutionaire bewustzijnsontwikkeling stimuleert en faciliteert, als organisational connector en lid van de CHE constellatie "Integral health".

Kind in Balans — een boek voor rust en evenwicht in het gezin

Jan-Willem schreef samen met schrijfster Karin de Roos het boek "Kind in balans", dat in februari 2009 is gepubliceerd door Forte Uitgevers. Zie ook de website van het boek. "Kind in balans" is een gids en werkboek voor meer rust en evenwicht in het gezin. Het boek is te koop voor € 19,95 in alle boekhandels en via de Internet boekhandels.

Imergis organisatiebloei